דירה בשוק החופשי? כנראה היא תהיה "מיוחדת"

מיקומך כאן